SteelSeries Lang CT

From Cumulus Wiki

DO NOT EDIT THIS PAGE USING THE "RICH EDITOR"

//======================================================================================================================
// Catalan
//======================================================================================================================
LANG.CT = {
  canvasnosupport : "No hi ha suport per HTML5 en el seu navegador ... Ho sento ...<br>" +
           "Intenta actualitzar el vostre navegador a una versió més recent - gairebé tots els navegadors són compatibles amb HTML5 ara, fins i tot IE9!<br><br>" +
           "Redirigir a una 'vella' pàgina de mesuradors ...",
  //
  led_title : "Estat del sensor remot desconegut",
  led_title_ok : "Sensor remot correcte",
  led_title_lost : "Perdut contacte amb el sensor remot",
  led_title_unknown : "Estat del sensor remot desconegut ",
  led_title_offline : "L'estació meteorològica està fora de línea",
  //
  weather  : "El Temps",
  latitude  : "Latitud",
  longitude : "Longuitud",
  elevation : "Elevació",
  //
  statusStr : "Carregant ...",
  StatusMsg : "Descàrrega de dades ...",
  StatusHttp : "Petició HTTP Error",
  StatusRetry : "Tornant a provar ...",
  StatusRetryIn : "Tornant a provar en ..",
  StatusTimeout : "Temps d'espera esgotat",
  StatusPageLimit : "La autoactualització de la pàgina ha arribat al límit, actualitza el teu navegador per a continuar",
  //
  StatusLastUpdate : "Última actualització",
  StatusMinsAgo : "minuts",
  StatusHoursAgo : "hores",
  StatusDaysAgo : "dies",
  //
  realtimeCorrupt : "Descàrrega de l'arxiu de text corrupte! reintentant ...",
  //
  timer : "segons",
  at : "a les ",
  //
  // MAXIMUM number of characters that can be used for the 'title' variables (such as 'LANG_EN.temp_title_out')
  //    11 characters ===="12345678901"==== 11 characters
  //
  temp_title_out : "Temperatura",
  temp_title_in : "°T Interior",
  temp_out_info : "Temp exterior",
  temp_out_web : "Exterior",
  temp_in_info : "Temp interior",
  temp_in_web : "Interior",
  temp_trend_info : "Tendència",
  //
  dew_title : "Rosada",
  dew_info : "Punt de rosada",
  dew_web : "Punt de rosada",
  apptemp_title : "Temp aparent",
  apptemp_info : "Temperatura aparent",
  apptemp_web : "Aparent",
  chill_title : "°T sensació",
  chill_info : "°T sensació",
  chill_web : "°T sensació",
  heat_title : "Índex de calor",
  heat_info : "Índex de calor",
  heat_web : "Índex de calor",
  humdx_title : "°T xafogor",
  humdx_info : "°T xafogor",
  humdx_web : "°T xafogor",
  //
  rain_title : "Pluja",
  rrate_title : "Intensitat de pluja",
  rrate_info : "Intensitat de pluja",
  LastRain_info : "Últim dia de pluja",
  LastRainedT_info : "Avui a les",
  LastRainedY_info : "Ahir a les",
  //
  hum_title_out : "Humitat Exterior",
  hum_title_in : "Humitat Interior",
  hum_out_info : "Humitat Exterior",
  hum_in_info : "Humitat Interior",
  hum_out_web : "Exterior",
  hum_in_web : "Interior",
  //
  baro_title : "Pressió",
  baro_info : "Pressió",
  baro_trend_info : "Tendència",
  //
  wind_title : "Velocitat del Vent",
  tenminavg_title : "Velocitat mitjana del vent",
  tenminavgwind_info : " Vel. del Vent (promig 10')",
  maxavgwind_info : "Vent Màxim (promig 10')",
  tenmingust_info : "Ràfega màxima (últims 10 min)",
  maxgust_info : "Ràfega màxima",
  latest_title : "Direcció del vent",
  latestwind_info : "Últimes velocitat del vent",
  bearing_info : "última",
  latest_web : "Darrer",
  tenminavg_web : "Mitjana",
  dominant_bearing : "Vent dominant avui",
  calm: "calma",
  windrose: "Rosa dels Vents",
  windruntoday: "Recorregut del vent avui",
  //
  uv_title : "Index UV",
  uv_levels : ["Cap",
         "Sense perill",
         "Risc mínim",
         "Risc alt",
         "Risc molt alt",
         "Risc extrem"],
  uv_headlines : ["Index UV no mesurable",
          "Sense perill per a la mitjana de les persones",
          "Risc baix de lesions per exposició al sol sense protecció",
          "Risc alt de lesions per exposició al sol sense protecció",
          "Risc molt alt de lesions per exposició al sol sense protecció",
          "Risc extrem de lesions per exposició al sol sense protecció"],
  uv_details : ["Encara és de nit o és un dia molt tapat.",

         "Utilitza ulleres de sol en dies clars; feu servir protecció solar si hi ha neu al terra,<br>" +
         "que reflecteix la radiació UV, o si té la pell particularment clara.",

         "Utilitzar ulleres de sol i protecció solar SPF 30+, cobrir el cos amb roba i<br>" +
         "barret, busqui ombra per migdia quan el sol és més intens.",

         "Utilitzi ulleres de sol i protecció solar SPF 30+, cobriu el cos amb roba<br>" +
         "i un barret, reduiu l'exposició al sol de dos<br>" +
         "a tres hores abans del migdia solar (normalment de 11:00 AM a 4:00 PM durant l'estiu en <br>" +
         "zones que fan servir l'horari d'estiu).",

         "Utilitzar protecció solar SPF 30+, una camisa, ulleres de sol i barret.<br>" +
         "No estar al sol durant llargs períodes de temps.",

         "Prengui totes les precaucions, incloent: utilitzar ulleres de sol i protecció solar SPF 30+,<br>" +
         "cobrir el cos amb camises de màniga llarga i pantalons llargs, utilitzar un barret ampli, i<br>" +
         "evitar el sol a partir de dues hores abans o tres hores després del migdia solar (aprox. de 11:00 AM<br>" +
         "a 4:00 PM durant l'estiu en zones que fan servir l'horari d'estiu)."],
  //
  solar_title : "Radiació Solar",
  solar_currentMax : "Màxima lectura teòrica actual",
  solar_ofMax : "del màxim",
  solar_maxToday : "Lectura màxima d'avui",
  //
  lowest_info : "Mínima",
  highest_info : "Màxima",
  lowestF_info : "Mínima",
  highestF_info : "Màxima",
  //
  RisingVeryRapidly : "Pujant molt ràpidament",
  RisingQuickly : "Pujant ràpidament",
  Rising : "Pujant",
  RisingSlowly : "Pujant lentament",
  Steady : "Estable",
  FallingSlowly : "Baixant lentament",
  Falling : "Baixant",
  FallingQuickly : "Baixant ràpidament",
  FallingVeryRapidly : "Baixant molt ràpidament",
  //
  maximum_info : "Màxim",
  max_hour_info : "Pluja horària màxima",
  minimum_info : "Mínim",
  //
  coords : ["N", "NNE", "NE", "ENE", "E", "ESE", "SE", "SSE", "S", "WSW", "W", "WSW", "W", "WNW", "NW", "NNW", "WNW"],
  compass : ["N", "NE", "E", "ES", "S", "SW", "W", "NW"],
  months : ["Gener", "Febrer", "Març", "Abril", "Maig", "Juny", "Juliol", "Agost", "Setembre", "Octubre", "Novembre", "Desembre"]
};