SteelSeries Lang SE

From Cumulus Wiki

DO NOT EDIT THIS PAGE USING THE "RICH EDITOR"

//======================================================================================================================
// Swedish
//======================================================================================================================
LANG.SE = {
  canvasnosupport : "Tyvärr... Ingen HTML5 Canvas support i din webläsare...<br>" +
           "Pröva att uppgradera din webläsare till en senare version!<br><br>" +
           "Styr om till en äldre sida med mätare...",
  //
  led_title : "Väderstationens status är okänd",
  led_title_ok : "Väderstationen OK",
  led_title_lost : "Har tappat kontakten med väderstationen!",
  led_title_unknown : "Väderstationens status är okänd!",
  led_title_offline : "Väderstationen är för närvarande ej nåbar.",
  //
  weather  : "väder",
  latitude  : "Latitud",
  longitude : "Longitud",
  elevation : "Altitud",
  //
  statusStr : "Laddar...",
  StatusMsg : "Laddar ned...",
  StatusHttp : "HTTP-begäran misslyckades",
  StatusRetry : "Försöker på nytt...",
  StatusRetryIn : "Försök om...",
  StatusTimeout : "Timed out",
  StatusPageLimit : "Page auto-update limit reached, refresh your browser to continue",
  //
  StatusLastUpdate : "Senaste uppdatering för",
  StatusMinsAgo : "minuter sedan",
  StatusHoursAgo : "timmar sedan",
  StatusDaysAgo : "dagar sedan",
  //
  realtimeCorrupt : "Den nedladdade filen är felaktig! Försöker på nytt...",
  //
  timer : "sekunder",
  at : "vid",
  //
  temp_title_out : "Temperatur",
  temp_title_in : "Innetemp",
  temp_out_info : "Utetemp",
  temp_out_web : "Ute",
  temp_in_info : "Innetemp",
  temp_in_web : "Inne",
  temp_trend_info : "Trend - temp",
  //
  dew_title : "Daggpunkt",
  dew_info : "Daggpunkt",
  dew_web : "Daggpunkt",
  apptemp_title : "Upplevd",
  apptemp_info : "Upplevd (känns som) temperatur",
  apptemp_web : "Upplevd",
  chill_title : "Köldeffekt",
  chill_info : "Köldeffekt",
  chill_web : "Köldeffekt",
  heat_title : "Värmeindex",
  heat_info : "Värmeindex",
  heat_web : "Värmeindex",
  humdx_title : "Fuktindex",
  humdx_info : "Fuktindex",
  humdx_web : "Fuktindex",
  //
  rain_title : "Nederbörd",
  rrate_title : "Nederbörd",
  rrate_info : "Nederbördintensitet",
  LastRain_info : "Senaste nederbörd",
  LastRainedT_info : "Idag vid",
  LastRainedY_info : "Igår vid",
  //
  hum_title_out : "Fukt. ute",
  hum_title_in : "Fukt. inne",
  hum_out_info : "Fukt. ute",
  hum_in_info : "Fukt. inne",
  hum_out_web : "Fukt. ute",
  hum_in_web : "Fukt. inne",
  //
  baro_title : "Lufttryck",
  baro_info : "Lufttryck",
  baro_trend_info : "Trend - lufttryck",
  //
  wind_title : "Vind",
  tenminavg_title : "Medelvind",
  tenminavgwind_info : "Medelvind (10 min)",
  maxavgwind_info : "Max medelvind",
  tenmingust_info : "Byvind (10 min)",
  maxgust_info : "Max byvind",
  latest_title : "Senaste vind",
  latestwind_info : "Senaste vind",
  bearing_info : "Riktning",
  latest_web : "Senaste",
  tenminavg_web : "Medel",
  dominant_bearing : "Dominerande vindriktning",
  calm: "lugn",
  windrose: "Vindros",
  windruntoday: "Vindsträcka",
  //
  uv_title : "UV Index",
  uv_levels : ["None",
         "Ingen fara",
         "Liten risk",
         "Hög risk",
         "Mycket hög risk",
         "Extrem risk"],
  uv_headlines : ["No measurable UV Index",
          "Ingen fara för normalindividen",
          "Liten skaderisk vid oskyddad solexponering",
          "Hög skaderisk vid oskyddad solexponering",
          "Väldigt hög skaderisk vid oskyddad solexponering",
          "Extrem skaderisk vid oskyddad solexponering"],
  uv_details : ["It is still night time or it is a very cloudy day.",

         "Använd solglasögon molnfria dagar, använd solskydd om det finns snö på marken,<br>" +
         "som reflekterar UV-strålningen, eller om du har omtålig hy.",

         "Använd solglasögon och solskyddsfaktor 30+, täck hud med klädsel och<br>" +
         "huvudbonad, sök skugga vid middagstid då solen är som intensivast.",

         "Använd solglasögon och solskyddsfaktor 30+, täck hud med solskyddande klädsel och<br>" +
         "bredbrättad huvudbonad, begränsa tiden i solen under två timmar före<br>" +
         "och tre timmar efter då solen står som högst (~11:00 till 16:00 under sommarperioden i<br>" +
         "områden med sommartid).",

         "Använd solskyddsfaktor 30+, skjorta, solglasögon och huvudbonad.<br>" +
         "Vistas inte utomhus onödigt mycket.",

         "Vidtag alla försiktighetsåtgärder: använd solglasögon och solskyddsfaktor 30+,<br>" +
         "täck kroppen med långärmad skjorta och långbyxor, använd bredbrättad huvudbonad,<br>" +
         "undvik solen under två timmar före och tre timmar efter då solen står som högst (~11:00 till<br>" +
         "16:00 under sommarperioden i områden med sommartid)."],
  //
  solar_title : "Solar Radiation",
  solar_currentMax : "Current theoretical maximum reading",
  solar_ofMax : "of maximum",
  solar_maxToday : "Today's maximum reading",
  //
  lowest_info : "Lägsta",
  highest_info : "Högsta",
  lowestF_info : "Lägsta",   // for proper translation of feminine words
  highestF_info : "Högsta",  // for proper translation of feminine words
  //
  RisingVeryRapidly : "Stiger mycket snabbt",
  RisingQuickly : "Stiger snabbt",
  Rising : "Stigande",
  RisingSlowly : "Stigande långsamt",
  Steady : "Konstant",
  FallingSlowly : "Faller långsamt",
  Falling : "Fallande",
  FallingQuickly : "Fallande snabbt",
  FallingVeryRapidly : "Fallande mycket snabbt",
  //
  maximum_info : "Max",
  max_hour_info : "Max per timma",
  minimum_info : "Min",
  //
  coords : ["N", "NNO", "NO", "ONO", "O", "OSO", "SO", "SSO", "S", "SSW", "SW", "WSW", "W", "WNW", "NW", "NNW"],
  compass : ["N", "NO", "O", "SO", "S", "SW", "W", "NW"],
  months : ["Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "Maj", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Okt", "Nov", "Dec"]
};